Page 3


H Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ένα Σχέδιο που όχι µόνο θα συµβάλει στην αξιοποίηση του οικοπέδου του Μπουλίν, αλλά θα ενισχύσει οικονοµικά την Κοινότητα και θα προσφέρει νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες προς τον Ελληνισµό της Μελβούρνης.

Το Σχέδιο εστιάζεται στον πυρήνα δραστηριοτήτων της Κοινότητας και συγκεντρώνει υπηρεσίες και οργανισµούς από ολόκληρη τη Μελβούρνη σε ένα κτίριο-ορόσηµο που αποκαλείται «Νέο Ελληνικό Κέντρο στον Yarra».

«Πρόκειται για ένα σχέδιο µε όραµα και παγκόσµιων προδιαγραφών και αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µας,» δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης.

«Είναι ένα έργο που ενώνει την παροικία µας προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους τους οργανισµούς να ενωθούν. Βέβαια, είναι κάτι που χρειάζεται πολύ δουλειά ακόµα και ένα κοινό εγχείρηµα µε άλλους.»

«Είναι ένα έργο το οποίο µαζί µε το νέο κτίριο των 15 ορόφων της Κοινότητας στην καρδιά της πόλης µας µετατρέπει τη Μελβούρνη σε παγκόσµιο Ελληνικό Κέντρο. Θα προσφέρει µία σειρά νέων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, όπως αίθουσες εκδηλώσεων και εκθέσεων, αίθουσες διδασκαλίας, αµφιθέατρο, χώρους αθλοπαιδιών κ.ά»

Το προτεινόµενο Σχέδιο προβλέπει:

•​την εξασφάλιση της άρσης των χωροταξικών περιορισµών για ένα τµήµα 2,6 εκταρίων του οικοπέδου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο το Δ.Σ. εργάζεται σχεδόν δύο χρόνια µε ειδικούς συµβούλους.
•​την πώληση του 1/6ου του οικοπέδου σε εταιρεία που προτάθηκε από τους συµβούλους για την κατασκευή κατοικιών, έναντι του ποσού των $11 εκατοµµυρίων.
•​τη συµφωνία µε την κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη σε τµήµα του οικοπέδου που είναι πληµµυρίσιµο και που δεν µπορεί να αξιοποιηθεί, µε στόχο τη δηµιουργία υγρότοπου και µε τις απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες που υπολογίζεται ότι κοστίζει $2 εκ. Η κυβέρνηση θα αναλάβει την πλήρη µελλοντική ευθύνη για το χώρο αυτό.
•​τη διαπραγµάτευση µε αρµόδιους οργανισµούς στο δεύτερο στάδιο αξιοποίησης του οικοπέδου, για την κατασκευή ενός εµβληµατικού «Νέου Ελληνικού Κέντρου στο Yarra», που θα σχεδιάσει ο κ. Μπίλι Καβελλάρης, ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες της Αυστραλίας. Αυτό το νέο Κέντρο θα στεγάσει:
1.​υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων
2.​σχολικές εγκαταστάσεις που θα επιτρέψουν να µεταφέρουµε εκεί παραρτήµατα σχολείων µας αποταµιεύοντας πάνω από $100.000 ετησίως από ενοίκια που πληρώνει σήµερα η Κοινότητα.
3.​κοινοτικούς χώρους (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εκθέσεων και αίθουσες συνεδριάσεων) που θα δηµιουργήσουν ένα κοµβικό σηµείο προορισµού, διασκέδασης και έκθεσης αρχείων και συλλογών.
4.​χώρους για λειτουργία καφέ ή εστιατορίου.
5.​Στο τµήµα του οικοπέδου που θα παραµείνει στην πληµµυρίσιµη ζώνη υπάρχουν σχέδια για χώρους αθλοπαιδιών που είναι σε µεγάλη ζήτηση από τους τοπικούς συλλόγους και σχολεία.

•​Οσον αφορά το οικονοµικό, η Κοινότητα θα εισπράξει πάνω από $10 εκατ. από την πώληση, θα έχει ένα συνεχές εισόδηµα από την υπηρεσία φροντίδας ηλικιωµένων, από την ενοικίαση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του καφέ/εστιατορίου, καθώς και αποταµίευση άνω των $100.000 ετησίως από τα ενοίκια που πληρώνει σήµερα για την ενοικίαση σχολικών αιθουσών.

Σύµφωνα µε τον κ. Παπαστεργιάδη, η αξιοποίηση του Μπουλίν ήταν ένα αίτηµα που του έθεταν συχνά οι πρόεδροι των οργανισµών: «Φτιάξτε µας ένα χώρο για να συναναντιώµαστε και να φυλάττουµε τα αρχεία µας. Τότε θα επενδύσουµε σε αυτό.»

Ο κ. Παπαστεργιάδης απαντά: «Τώρα είµαστε έτοιµοι να κάνουµε πραγµατικότητα το αίτηµα αυτό και πολύ περισσότερα ακόµα.»

Μια «ιδανική λύση σε ένα χρόνιο δίληµµα σχετικά µε την αξιοποίηση του οικοπέδου που διαιωνίζεται εδώ και 30 χρόνια,» προσφέρει η πρόταση του Δ.Σ. σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα κ. Κώστα Μάρκο.

«Είναι ένα όραµα που αναζητάει η παροικία µας βασισµένο στις ανάγκες που έχει και θα έχει µελλοντικά,» προσθέτει. «Το πολυδιάστατο αυτό έργο θα προσφέρει µια πολιτιστική και εκπαιδευτική υποδοµή που θα φιλοξενήσει τη δηµιουργικότητα και δραστηριότητα της Ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης. Η λειτουργία ενός γηροκοµείου στο χώρο αυτό, θα βοηθήσει στις υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης σε άτοµα που διανύουν την τρίτη ηλικία.

«Το όλο έργο είναι µια νότα αισιοδοξίας που αρµόζει στα σηµερινά παροικιακά δεδοµένα και πιστεύουµε ότι η Ελληνική παροικία καθώς και οι πολλαπλοί Ελληνικοί οργανισµοί θα είναι ενεργοί συµµετέχοντες και συνδροµητές στην κοινή πορεία µας.»

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ. Νίκος Κουκουβιτάκης, τονίζει ότι πρόκειται για «ένα όνειρο της παροικίας που γίνεται πραγµατικότητα».

«Τώρα είναι µια µοναδική ευκαιρία για να αξιοποιηθεί το οικόπεδο του Μπουλίν. Είναι ένα έργο για όλο τον Ελληνισµό και πρέπει να το στηρίξουµε. Ενα έργο για τις επόµενες γενιές, αναγκαίο για τη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισµού µας.»

Παράλληλα, ο κ. Θόδωρος Μάρκος, Αντιπρόεδρος και Συντονιστής Εκπαίδευσης της Κοινότητας, τονίζει ότι οι συγκυρίες είναι τέτοιες σήµερα που επιτρέπουν τη σωστή αξιοποίηση του Μπουλίν.

«Σαν ενεργό µέλος της Κοινότητας από τις αρχές της δεκαετίας του’80, έχω ζήσει από κοντά τα τεκταινόµενα του οικοπέδου Μπουλίν που αγοράστηκε το 1986,» λέει. «Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια από τότε, οι συγκυρίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη σωστή αξιοποίηση αυτού του οικοπέδου που θα είναι προς όφελος όχι µόνο του κοινοτικού κόσµου, αλλά και ολόκληρης της παροικίας. Η υπερψήφιση της πρότασης του Δ.Σ. είναι ο µόνος τρόπος που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση των µελλοντικών σχεδίων του οργανισµού µας.»

Το Διοικητικό Συµβούλιο τονίζει πως το σχέδιο που έχει ήδη ανακοινωθεί στα µέλη της Κοινότητας και πρόκειται να τεθεί προς έγκριση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί στις 5 Φεβρουαρίου, πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µελών, δίνει µια οριστική λύση στο ζήτηµα του Μπουλίν. Ενός µεγάλου οικοπέδου που δεν µπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά, καθώς υπόκειται σε πολλούς απαγορευτικούς χωροταξικούς κανονισµούς.

Με το Σχέδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε βασικούς παροικιακούς φορείς να συνεργαστούν για τη δηµιουργία ενός χώρου για όλους τους Έλληνες που θα το θεωρούν σπίτι τους. Ετσι συµπληρώνεται και ενδυναµώνεται το έργο της Κοινότητας στο κέντρο της Μελβούρνης, καθώς και όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της.

Αναµφίβολα, το προτεινόµενο Σχέδιο είναι η πιο αρµόζουσα και αποτελεσµατική λύση για το Μπουλίν.


Μεγάλη η στήριξη για το Μπουλίν

Θετική και ενθουσιώδης ήταν η ανταπόκριση των παροικιακών οργανισµών στην πρόταση της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης για την αξιοποίηση του οικοπέδου του Μπουλίν. Με µηνύµατά τους συγχαίρουν το Δ.Σ. για την πρωτοβουλία του και εκφράζουν την αµέριστη υποστήριξή τους προς αυτό, ενώ επισηµαίνουν, ότι το προτεινόµενο σχέδιο αποτελεί «µοναδική ευκαιρία» για να µετατραπεί ένα έρηµο και αχρησιµοποίητο οικόπεδο σε ένα νέο Ελληνικό Κέντρο, ορόσηµο και χρήσιµο για την ευρύτερη ελληνική παροικία. Καλούν δε, όλα τα µέλη της Κοινότητας και την παροικία, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.
Aκολουθούν αποσπάσµατα από µηνύµατα συµπεράστασης των παροικιακών οργανισµών:
Παναγιώτης Ιασωνίδης (Πρόεδρος, Παµµακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτώριας):«[…] Tο κεφάλαιο Μπουλίν το οποίο έχει ιστορία στασιµότητας 30 χρόνων, και το οποίο ήταν η αφορµή της µίας διένεξης µετά της άλλης, κλείνει. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει, µε τη δηµιουργία ενός πολυδιάστατου χώρου, πολλαπλών χρήσεων, που θα εξυπηρετεί πολλές πολιτισµικές και κοινωνικές ανάγκες της οµογένειας. Τα εύσηµα ανήκουν στον Βασίλη Παπαστεργιάδη µαζί µε τους άξιους και ικανούς συνεργάτες του, όλοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς.»

Aντώνιος Δρακόπουλος (Πρόεδρος, Φιλανθρωπική Ενωση Ιθακήσιων «Ο Οδυσσέας»):«Συγχαίρουµε το Δ.Σ. της ΕΚΜ για την πρωτοφανή πρόοδο που έχουν σηµειώσει τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο µε τη δηµιουργία τού σε προνοµιακή θέση στο κέντρο της Μελβούρνης νέου κτιρίου τους, αλλά και για την προνοητικότητα και το θάρρος τους να προχωρήσουν µε την πολυαναµενόµενη αξιοποίηση του οικοπέδου στο Bulleen, το οποίο αγοράστηκε από την Κοινότητα 30 χρόνια πριν […]»

Λίτσα Αθανασιάδου (Πρόεδρος της Μέριµνας Ποντίων Γυναικών Ωκεανίας): «Τα έργα µιλούν από µόνα τους. Σήµερα, το Ελληνικό Κέντρο (το κοινοτικό µέγαρο), είναι το καύχηµα της οµογένειάς µας. Το Bulleen πιστεύω είναι απλά το επόµενο βήµα. Και από ότι φαίνεται, θα υπάρχει συνέχεια. Ο Βασίλης Παπαστεργιάδης και τα Δ.Σ. τα οποία ηγείται, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.»

Κωνσταντίνος Γλέκας (Πρόεδρος, Παλλακωνική Αδελφότητα Μελβούρνης και Βικτώριας «Λεωνίδας»): «[…] Επισηµαίνουµε τη σπουδαιότητα της πρότασής σας σχετικά µε την αξιοποίηση του ακινήτου του Μπουλίν, διαπιστώνοντας ότι το Διοικητικό Συµβούλιό σας έχει καταλήξει σε ένα λογικό συµπέρασµα για να καταστήσει χρήσιµο αυτό το πολύτιµο απόκτηµα της Κοινότητας, τόσο για τα µέλη, όσο και για τις άλλες ελληνικές οργανώσεις στη Βικτώρια. Είµαι βέβαιος ότι αυτό είναι προς το καλύτερο συµφέρον της ΕΚΜ.»

Λεωνίδας Ουζούνης (Πρόεδρος, Ενωση «Αργος Ορεστικόν» Βικτώριας): «Πρόκειται για µια θαυµάσια πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του οικοπέδου του Μπουλίν. Συγχαρητήρια σε όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τις προσπάθειες που καταβάλλουν και για την πρόοδο της ΕΚΜ.»

Στέφανος Κωνσταντινίδης (Ποντιακή Ένωση Μελβούρνης και Βικτώριας «Εύξεινος Πόντος»): «Η ΕΚΜ µε την πρότασή της για το οικόπεδο του Μπουλίν προσφέρει στην παροικία µια εξαιρετική λύση αξιοποίησης ενός χώρου που θα εξυπηρετήσει µελλοντικά την παροικία µας. Το Δ.Σ της Κοινότητας αξίζει τα συγχαρητήριά µας για την πρωτοβουλία αυτή και ευχόµαστε το όραµα να γίνει σύντοµα πραγµατικότητα.»

Σόφη Μερκούλια (Πρόεδρος, AHEPA Vic): «Εκ µέρους της ΑΧΕΠΑ Vic θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΚΜ για αυτή τη φανταστική πρωτοβουλία που δεν θα αντιµετωπίσει µόνο µια σηµαντική ανάγκη των ηλικιωµένων της παροικίας µας, αλλά θα καταστεί επίσης ένα κέντρο αριστείας για την κληρονοµιά µας και τον πολιτισµό µας, και για την ενίσχυση των σχέσεων µε τις µελλοντικές γενιές των Ελληνοαυστραλών. Η πρωτοβουλία αυτή θα χρησιµεύσει ως παράδειγµα ότι ακόµα και µετά από 120 χρόνια, η ΕΚΜ µπορεί να συνεχίσει να είναι η οργάνωση φάρος που ήθελαν οι ιδρυτές της. Συγχαρητήρια και πάλι.»

Λήο Αθανασάκος (Πρόεδρος, South Melbourne FC): «Αυτό είναι ένα οραµατικό έργο το οποίο η Κοινότητα έχει ανάγκη έδώ και 40 χρόνια. Η πρωτοβουλία για το συνδυασµό του αθλητισµού µε τον πολιτισµό είναι καταπληκτική.»

Στηβ Τσαλικίδης (Πρόεδρος, Heidelberg United FC): «Ως Πρόεδρος της HUFC και περήφανος Έλληνας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Βασίλη Παπαστεργιάδη και την οµάδα του στην ΕΚΜ για την αφοσίωσή τους και την ακούραστη εργασία τους. Η πρόταση για το Νέλ Ελληνικό Κέντρο στο Bulleen θα είναι ένα καταπληκτικό επίτευγµα για την παροικίαµας και η αξιοποίηση του οικοπέδου αυτή είναι σηµαντική. Μπράβο και πάλι.»

Κυριάκος Καραολίδης (Πρόεδρος, NUGAS Vic): «[…] Το NUGAS στηρίζει την ΕΚΜ στην προσπάθειά της αυτή […] Τα πιθανά οφέλη για την ελληνική παροικία είναι ανυπολόγιστα και θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση µας να πετύχουµε τον κύριο στόχο µας: Να συνεχίσουµε τον ελληνικό πολιτισµό στις µελλοντικές γενιές[…]»

Πίτερ Ανδρινόπουλος (Πρόεδρος, Παναυστραλιανής Οµοσπονδίας Μεσσηνιακών Οργανισµών): «[…] Πιστεύουµε ότι πρόκειται για ένα συµπαθητικό, καινοτόµo, υψηλής ποιότητας και καλά σχεδιασµένο αναπτυξιακό έργο, που θα βοηθήσει να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της παροικίας µας µε την µακροπρόθεσµη, θετική βιωσιµότητα του οικοπέδου. Είµαστε βέβαιοι ότι µε τις εγκαταστάσεις αυτές θα εξυπηρετείται µελλοντικά πολύ καλά η παροικία, τόσο οι νέοι µας όσο και οι ηλικιωµένοι.»

Ιωάννα Θεοδώρου (Πρόεδρος, Φιλανθρωπική Ενωση Καστοριανών «Ο Γράµµος»): «Η πρόταση για το Μπουλίν είναι µια νέα µεγάλη πρωτοβουλία της ΕΚΜ. Ενωµένοι σας στηρίζουµε µε κάθε θετικό και εποικοδοµητικό τρόπο».

Μαρία Βασιλάκη (Πρόεδρος, Παγκρήτιος Ενωση Μελβούρνης και Βικτώριας): «Συγχαίρουµε την ΕΚΜ για τη µελλοντική ανάπτυξη και ανέγερση του νέου Ελληνικού Κέντρου στο οικόπεδο του Bulleen. Ήταν όνειρο για αρκετά χρόνια, η αξιοποίηση του ακίνητου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ελληνικής παροικίας για τις επόµενες γενιές. Η Παγκρήτιος πάντα ήταν και θα είναι στο πλευρό της Κοινότητας στην κάθε ενέργειά της. Μπράβο και καλή τύχη!»

Μιχάλης Χουνταλάκης (Πρόεδρος, Κρητική Οµοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας): «Συγχαρητήρια στην ΕΚΜ για µια ακόµα θαυµάσια πρωτοβουλία που διασφαλίζει ότι ο πολιτισµός µας θα παραµείνει δυνατός για πολλές γενεές ακόµα.»

Τζορτζίνα Πούλου (Πρόεδρος, Ελληνοαυστραλιανό Εµπορικό Επιµελητήριο): «Εκφράζουµε την αµέριστη υποστήριξή µας προς το όραµα της ΕΚΜ για τη δηµιουργία ενός νέου Ελληνικού Κέντρου στον Γιάρρα. Το σηµαντικό αυτό έργο θα συνεχίσει αναµφίβολα την κληρονοµιά της Κοινότητας για τις επόµενες γενιές, για τη συνέχιση της συντήρησης και διατήρησης του ελληνικού πολιτισµού µας. Συγχαίρουµε την ΕΚΜ για την πρωτοβουλία αυτή.»

Τζιµ Παπαδηµητρίου (Πρόεδρος, Κρητική Αδελφότητα Μελβούρνης και Βικτώριας): «Πρόκειται για µια θαυµάσια πρωτοβουλία που αποτελεί ένα τεράστιο βήµα προς τα εµπρός όσον αφορά στην προσπάθεια προώθησης του Ελληνικού πολιτισµού και την υποστήριξη της ελληνικής παροικίας.»

Χρήστος Ντόστας (Γενικός Γραµµατέας, Πανηπειρωτικός Σύλλογος Μελβούρνης και Βικτώριας): «Εκ µέρους του Συλλόγου µας εκφράζουµε την αµέριστη στήριξή µας προς το νέο σχέδιο της ΕΚΜ για την αξιοποίηση του οικοπέδου του Μπουλίν.»

Πολ Μαυρουδής (Πρόεδρος, Ένωση Θεσσαλονικέων «Λευκός Πύργος»): «[…] µε µεγάλη χαρά είδα ότι το Δ.Σ. πήρε την απόφαση να αξιοποιήσει το οικόπεδο του Μπουλίν, µετά το τεράστιο και υπέροχο κτίριο στο κέντρο της Μελβούρνης, που έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες της παροικίας. Αυτή η απόφαση είναι ό,τι καλύτερο. Άλλο ένα υπέροχο έργο από τους Έλληνες εδώ στην Μελβουρνη. Το ΔΣ της Ενωσης Θεσσαλονικέων Μελβούρνης «Ο Λευκός Πύργος» υποστηρίζει την απόφασή σας και θα είναι πάντα κοντά στην Κοινότητα.»

Σπύρος Ροµποτής (Πρόεδρος, Λευκαδιακή Αδελφότητα): «[…] χάρηκα που επιτέλους κάτι δροµολογείται για την αξιοποίηση του οικοπέδου του Bulleen ύστερα από δεκαετίες. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Παπαστεργιάδη και στο Διοικητικό Συµβούλιο για τις ενέργειες που κάνουν και εύχοµαι κάθε επιτυχία.»

Νικόλαος Μακρίδης (Πρόεδρος, Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης Βικτωρίας): «Σας ευχαριστούµε για την ενηµέρωση σχετικά µε την αναδιαµόρφωση των χώρων που σχεδιάζεται να γίνει στο Bulleen και βέβαια για τα σχέδια που συµπεριλαµβάνουν όλα αυτά που χρειάζεται ένα Νέο Ελληνικό Κέντρο. […] Καλή δύναµη από καρδιάς και εµείς πάντα στο πλευρό σας.»

Ευάγγελος Καλαµπούκας (Πρόεδρος του Συλλόγου Σιατιστέων Μελβούρνης και Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Οργανισµών Νοµού Κοζάνης): «Η Οµοσπονία Οργανισµών Νοµού Κοζάνης […] θεωρεί ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, ενδυναµώνουν την Ελληνική Κοινότητα στη Μελβούρνη και το όραµα του ελληνισµού. Μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια θα µας βρει αρωγούς και συνοδοιπόρους.»

Αναστάσιος Ορφανίδης (Πρόεδρος, «Παναγία Σουµελά»): «Tο Δ.Σ. της «Παναγίας Σουµέλα» Τόµασταουν συγχαίρει την ΕΚΜ για τα σχέδιά της για το Μπουλίν και για τη δηµιουργία του Νέου Ελληνικού Κέντρου στο Γιάρρα.»

Τζιµ Γριβοκοστόπουλος (Πρόεδρος, Οµοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισµών Μελβούρνης & Βικτώριας): «[…] επιθυµούµε να σας εκφράσουµε την υποστήριξή µας και την υιοθέτηση των προτεινόµενων σχεδίων. Το οικόπεδο θα µετατραπεί από ένα αχρησιµοποίητο ακίνητο σε ένα πολυδιάστατο ίδρυµα για την Κοινότητα, τους παροικιακούς οργανισµούς και την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής του Μπουλίν. Πιστεύουµε ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο Σχέδιο.»

Δηµήτρης Αλεξόπουλος (Πρόεδρος, Παναρκαδική Οµοσπονδία Βικτωρίας): «Αναλαγιζόµενοι το µέγεθος της παροικίας µας και τις διαφορετικές και κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της, µε ενθουσιασµό και εµπιστοσύνη χαιρετούµε και υποστηρίζουµε τις πρωτοβουλίες του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινότητας, όπως αυτή της αξιοποίησης του οικοπέδου στο Μπουλίν, οι οποίες αποβλέπουν γενικά στο όφελος και στη διαιώνιση του Ελληνισµού της Μελβούρνης. Τους ευχόµεθα καλή δύναµη και επιτυχία στις αποφάσεις τους.»

Πίτερ Στεφανίδης (Πρόεδρος, Ακρίτες του Πόντου Βικτώριας): «Πρόκειται για µια απολύτως φανταστική ιδέα! Σας µεταφέρω την πλήρη υποστήριξη της Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας. Σε προσωπκό επίπεδο […] σας βγάζω το καπέλο µου για τις διαπραγµατεύσεις µε την Πολιτειακή Κυβέρνηση για να ξεπεραστούν τα εµπόδια και να συµφωνήσουν σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσµα για την ΕΚΜ. Είµαι εντυπωσιασµένος. Σηµειώστε ότι θα είµαι εκεί και θα ενθαρρύνω κι άλλα µέλη να ψηφίσουν υπέρ της πρότασή σας.»

Κωνσταντίνος Τσεπραϊλίδης (Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτώριας «Η Ποντιακή Εστία»): «Το έργο αυτό στο Bulleen είναι µεγάλη υπόθεση για τις ανάγκες των οµογενών. Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στο Δ.Σ. µε ηγέτη τον Βασίλη Παπαστεργιάδη. Θα πρέπει, επί τέλους, όλοι οι οµογενειακοί φορείς να βοηθήσουµε, να συµµετέχουµε εµπράκτως στο νέο αυτό έργο της Κοινότητάς µας.»

Θωµάς Παππάς (Πρόεδρος, Νέα Ένωση Χωριών Φλωρίνης): «Τα συγχαρητήριά µου, τα συγχαρητήρια όλης της οµογένειας, προς το Δ.Σ. της ΕΚΜ, που υπό την ηγεσία του Βασίλη Παπαστεργιάδη, έχουν κάνει µεγάλα άλµατα και σε έργα υποδοµής. Και το Bulleen είναι ένα από αυτά. Εύχοµαι πάντα επιτυχίες.»

Θεόδωρος Γιούρτης (Πρόεδρος, HACSA):
«Το Διοικητικό Συµβούλιο του HACSA µε χαρά ενηµερώθηκε για το νέο όραµα της ΕΚΜ σχετικά µε την αξιοποίηση του οικοπέδου στον αριθµό 49 της Greenaway Street στο Bulleen. Θεωρούµε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, ενδυναµώνουν την Ελληνική Κοινότητα στη Μελβούρνη και το όραµα του ελληνισµού. Μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια θα µας βρει αρωγούς και συνοδοιπόρους.»

Νίκος Ανδριανάκος (ευεργέτης της Ελληνικής Κοινότητας):
«Ως ευεργέτης της Κοινότητας θέλω να προσφέρω κι εγώ σε αυτό το νέο µεγάλο έργο. Το έργο αυτό δεν είναι ούτε για το Διοικητικό Συµβούλιο, ούτε για µένα. Είναι για όλη την παροικία,» τονίζει.
«Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο που ενώνει και βοηθά την παροικία και πρέπει όλοι να το υποστηρίξουµε. Συγχαίρω το Διοικητικό Συµβούλιο για την προσπάθεια που κάνει, τους στηρίζω και είµαι δίπλα τους.»

Την αµέριστη υποστήριξή τους προς τα σχέδια της Κοινότητας για την αξιοποίηση του Μπουλίν εκφράζουν παροικιακοί παράγοντες και οµογενειακοί οργανισµοί, τονίζοντας ότι είναι «κάτι που χρειάζεται η παροικία» και που «έπρεπε να είχε γίνει από καιρό».

Συγχαίρουν το Διοικητικό Συµβούλιο για το όραµα και τα σχέδιά του, και επικροτούν την αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων του, επισηµαίνοντας ότι το εµπιστεύονται απόλυτα και ιδιαίτερα µετά την ολοκλήρωση της οικοδόµησης του 15ώροφου κοινοτικού κτιρίου στο Σίτυ.

«Εχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στο Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απέδειξε ότι µπορεί να οραµατιστεί και να φέρει σε πέρας µεγάλα έργα, όπως το Ελληνικό Κέντρο, στην καρδιά της Μελβούρνης,» λέει ο γνωστός επιχειρηµατίας και ευεργέτης της Κοινότητας κ. Στυλιανός Κουκουβιτάκης.

«Το έχουµε τόσα χρόνια το οικόπεδο και δεν έχουµε κάνει τίποτα. Τώρα µε το σηµερινό Συµβούλιο, που τους έχουµε εµπιστοσύνη, είναι µια µεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει όλοι να στηρίξουµε το σχεδιό τους για να εγκριθεί παµψηφεί στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

»Αυτά τα νέα παιδιά που είναι στην ηγεσία της Κοινότητας απέδειξαν ότι είναι ικανοί να κάνουν µεγάλα έργα και πρέπει να τους βοηθήσουµε. Και µάλιστα όταν µε την πρόταση αυτή και το Μπουλίν θα αξιοποιηθεί χωρίς µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση για την Κοινότητα και τα ωφέλη της Κοινότητας θα είναι σηµαντικά.»

O κ.Τζιµ Γριβοκοστόπουλος, πρώην δηµοτικός σύµβουλος και δήµαρχος του Μάνινχαµ, όπου ανήκει και το οικόπεδο του Μπουλίν, εκφράζει την υποστήριξή του προς τα σχέδια της Κοινότητας λέγοντας:
«Εχω προσωπικά µελετήσει το προτεινόµενο σχέδιο και έχω δει το οικόπεδο. Ως πρώην Σύµβουλος και Δήµαρχος του Μάνινχαµ, τα τελευταία 4 χρόνια, κατανοώ τα προβληµατα µε τις χωροταξικές ρυθµίσεις για αυτό το οικόπεδο, καθώς έχει συζητηθεί πολλές φορές από τους δηµοτικούς συµβούλους και τους αρµόδιους υπαλλήλους της Δηµαρχίας. Καταλαβαίνω ότι αυτό το σχέδιο το υποστηρίζουν κι άλλοι παροικιακοί οργανισµοί της Βικτώριας και εκφράζουµε και εµείς τη στήριξή µας για το προτεινόµενο σχέδιο, το οποίο θα µετατρέψει ένα αχρησιµοποίητο οικόπεδο σε ένα πολυδιάστατο κτίριο για να χρησιµοποιείται από την Κοινότητα και από άλλους ελληνικούς οργανισµούς. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο σχέδιο και προσβλέπω στην µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του οικοπέδου του Μπουλίν.»

Και ο γνωστός παροικιακός παράγοντας κ. Σπύρος Κοροσίδης εκφράζει µε τη σειρά του τη βεβαιότητα ότι το σχέδιο του Συµβουλίου είναι το πιο ιδανικό και θα πρέπει να το στηρίξουν όλοι.

«Το Συµβούλιο πήρε για δεύτερη φορά µια θαραλλέα απόφαση να αξιοποιήσει το οικόπεδο του Μπουλίν, όπως ακριβώς έκανε µε το Ελληνικό Κέντρο στο Σίτι,» λέει. «Είµαι σίγουρος ότι όπως οραµατίστηκε και αποφάσισε να αξιοποιήσει το κτίριο στο Σίτι, έτσι το ίδιο γίνεται και τώρα µε το Μπουλίν.

»Προσδοκώ να σταθούµε όλοι δίπλα στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, σε αυτά τα νέα παιδιά, που είναι παιδιά της παροικίας, δικά µας και που προβάλλουν το ελληνικό όνοµα, την ιστορία τα ήθη και έθιµα της πατρίδας µας εδώ στους Αντίποδες, τη θετή µας πατρίδα την Αυστραλία. Ευελπιστώ ότι η παροικία θα σταθεί δίπλα τους να τους δώσουµε το ‘οκέι’ να προχωρήσουν, να υλοποιηθεί και το όραµα όλων των συµπαροίκων, το όνειρο όλων µας. Προσωπικά συγχαίρω το Διοικητικό Συµβούλιο για την προσπάθειά τους και πρέπει να σταθούµε όλοι δίπλα τους και να τους στηρίξουµε».

Από την πλευρά του ο γνωστός παροικιακός παράγοντας και µε πλούσια δραστηριότητα κ. Χρήστος Καλαβρυτινός, θεωρεί το σχέδιο του Διοικητικού Συµβουλίου ως «πραγµατική ευκαιρία για την παροικία».

«Ελαβα την ειδοποίηση της Κοινότητας και µου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πραγµατική ευκαιρία,» λέει. «Με όσους συζήτησα το θέµα, νέους ή µεγάλους, τους άρεσαν τα σχέδια της Κοινότητας και θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να εγκριθεί από όλους. Εϊναι µια πραγµατική ευκαιρία για την παροικία µας. Η Κοινότητά µας θα έχει διπλά και τριπλά ωφέλη και θα έχουµε να δείξουµε κάτι καλό στα παιδιά µας.»

Ο κ. Χάρυ Πάτρας συγχαίρει την Κοινότητα λέγοντας: «Μετά από 30 χρόνια και πολλές προσπάθειες να αξιοποιηθεί αυτό το οικόπεδο, είµαι τώρα αισιόδοξος και ενθουσιασµένος που έχουµε επιτέλους την ευκαιρία να προσφέρουµε αυτές τις αναγκαίες και παγκόσµιας κλάσης εγκαταστάσεις στην παροικία µας, επιβεβαιώνοντας ότι πράγµατι είµαστε πρωτεύουσα του Ελληνισµού της Διασποράς. Συγχαρητήρια στο Δ.Σ. για την πρωτοβουλία αυτή και τη σκληρή δουλειά τους.Θα πρέπει όλοι µας να χρησιµοποιήσουµε τη δύναµή µας να το στηρίξουµε πραγµατικά και να δούµε αυτό το πρωτοποριακό Σχέδιο να υλοποιείται. Μπράβο.»

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οικόπεδο Μπουλίν: Μια προβληµατική πορεία 30 ετών

Στα 30 χρόνια που πέρασαν από τότε που αγοράστηκε το οικόπεδο του Μπουλίν, έγιναν πολλές προσπάθειες και προτάσεις για την αξιοποίησή του, αλλά όλες ναυάγησαν για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω των διαφωνιών στα εκάστοτε Διοικητικά Συµβούλια και τις οικονοµικές δυσκολίες της Κοινότητας, αλλά ιδιαίτερα από το γεγονός ότι για το οικόπεδο αυτό και την περιοχή όπου βρίσκεται, ισχύουν πολλοί χωροταξικοί περιορισµοί, που καθιστούν δύσκολη την αξιοποίησή του.

Από τότε που αγοράστηκε το οικόπεδο, το µεγαλύτερο µέρους του (πάνω από 95%) έχει χαρακτηρισθεί ως Αστική Πληµµυρίσιµη Ζώνη και ένα µικρό τµήµα του ως Ζώνη Οικισµού.

Το ακίνητο υπόκειται επίσης σε περιορισµούς:
– Περιβαλλοντικής Ζώνης
– Διαφύλαξης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
– Πιθανά Κατακλυζόµενη Χερσαία Εκταση
– Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης προς Οφελος του Δηµοσίου.

Ένα µεγάλο µέρος του ακινήτου αυτού έχει επίσης χαρακτηριστεί ως Ευαίσθητη Περιοχή Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Αβοριγίνων, που απαιτεί τη διενέργεια ειδικών ερευνών πριν επιτραπεί οποιαδήποτε εργασία στο οικόπεδο.

Με τις ζώνες αυτές και τους ισχύοντες χωροταξικούς περιορισµούς, δεν µπορεί να οικοδοµηθεί τίποτα στο χώρο του οικοπέδου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως βοσκότοπος για ζώα και για µη µόνιµες λαϊκές αγορές.

Ιστορία του οικοπέδου – Μια πορεία 30 ετών
Το οικόπεδο του Μπουλίν αγοράστηκε από την Κοινότητα το 1986 έναντι $500.000 για τη δηµιουργία ηµερήσιου σχολείου και πολιτιστικού κέντρου και για άλλες υπηρεσίες προς τα µέλη και την παροικία.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την αρχή υπήρξαν δυσκολίες όσον αφορά στην αξιοποίησή του, µε αποτέλεσµα να εξετασθούν τα ενδεχόµενα πώλησης ή και ενοικίασής του.
Σε αυτό συνέβαλαν οι καθυστερήσεις µε τις χωροταξικές ρυθµίσεις και οι οικονοµικές ανάγκες της Κοινότητας µε την αγορά του σχολείου του Alphington.

Αποτέλεσµα ήταν να µην εκπληρωθούν οι αρχικοί στόχοι αγοράς του οικοπέδου και η πώλησή του να αποφασίζεται από τα τότε Διοικητικά Συµβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς τελικά να εφαρµόζονται για διάφορους λόγους οι αποφάσεις αυτές. Τέτοιες αποφάσεις πάρθηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις του 1989, 1990 και 1991. Σύµφωνα δηµοσιεύµατα του 1989 και µε δηλώσεις του Σάββα Παπασάββα, αν το οικόπεδο χωρίζονταν σε ζώνες θα αυξανόταν η αξία του και µε την πώλησή του θα εξωφλούνταν µεγάλο µέρος του χρέους της Κοινότητας. Αλλά οι ενέργειες του τότε Διοικητικού Συµβουλίου απέτυχαν και το «rezoning» του οικοπέδου δεν έγινε.

Στη Γενική Συνέλευση του 1990 ψηφίστηκε η πώληση του Bulleen µε την πρόβλεψη πως αν η τιµή του δεν έφτανε τα $2 εκ. θα γινόταν Εκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν τα µέλη ποιο τµήµα της περιουσίας θα πουλούσαν ακόµη για να µειωθεί το χρέος της Κοινότητας. Τελικά η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε λόγω διαφωνιών στο τότε Διοικητικό Συµβούλιο.

Ακόµη, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 1992 για την κατασκευή λέσχης στο οικόπεδο τoυ Bulleen δεν τελεσφόρησε, ούτε και υπήρξαν κάποιες σοβαρές προτάσεις για την πώλησή του.

Η Εκθεση Γκίµπσον
Το 1996 ο υπουργός Χωροταξίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης John Thwaites διόρισε µια ειδική Επιτροπή µε σκοπό να εξετάσει εισηγήσεις σχετικά µε τη µελλοντική χρήση του οικοπέδου Μπουλίν και άλλων παραπλεύρων πληµµυρίσιµων ακινήτων.

Το 2000 συστήθηκε τριµελής Επιτροπή από την κυβέρνηση υπό την προεδρία της κας Γκίµπσον για να µελετήσει εισηγήσεις σχετικά µε αίτηση της Κοινότητας µαζί µε την εταιρεία BBC Hardware House για την οικοδόµηση καταστήµατος της εταιρείας και τη δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.

Εισηγήσεις στην Επιτροπή έκαναν η Κοινότητα, η Δηµαρχία του Μπουλίν, η εταιρεία Melbourne Water και η Parks Victoria.

Η µελέτη ολοκληρώθηκε το 2003, άλλα λόγω του ότι η εταιρεία BBC Hardware House απέσυρε στο µεταξύ την πρότασή της, τα σχέδια δεν προχώρησαν, αλλά παρέµειναν σε ισχύ τα πορίσµατα της Επιτροπής Γκίµπσον.

Έκτοτε δεν έγινε καµία σοβαρή προσπάθεια για την αξιοποίηση του Μπουλίν. Κάτι που έρχεται να κάνει τώρα το σηµερινό Διοικητικό Συµβούλιο µε µια καλοσχεδιασµένη και υλοποιήσιµη πρόταση.

Από αριστερά: Ο κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο κ. Κώστας Μάρκος
Από αριστερά: Ο κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο κ. Κώστας Μάρκος

O Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα Μάρκο, στο Προεδρικό Μέγαρο, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος ήταν πολύ καλά ενημερωμένος για την Κοινότητα και τις δραστηριότητές της στη Μελβούρνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Κοινότητα έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει τεράστια επιρροή στην αυστραλιανή κυβέρνηση. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς επιτρέπει στον οργανισμό να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε βασικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Η σχέση σας και η επιρροή σας με την κυβέρνηση, πιστεύω, είναι μοναδική στην παγκόσμια ελληνική διασπορά “.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στον κ. Παπαστεργιάδη: “Αισθανόμαστε υπερήφανοι για το νέο Πολιτιστικό Κέντρο που έχτισε η Κοινότητα. Είναι ένας φάρος για όλους τους Έλληνες ασχέτως με το πού ζουν. Και αυτό δεν ήταν ένα εύκολο επίτευγμα. Ο καθένας ξέρει πόσο δύσκολο ήταν να οικοδομήσει ένα Κέντρο 15 ορόφων “.

Και ο Πρόεδρος συνέχισε επίσης λέγοντας: “Ωστόσο, αυτό για το οποίο είμαι εξίσου εντυπωσιασμένος είναι η ενότητα που η Κοινότητα έχει επιτύχει στη Βικτώρια και την Αυστραλία. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς στην Ελλάδα. Το σεβόμαστε αυτό το πάρα πολύ. Η ενότητα είναι κάτι που οι Έλληνες δυσκολεύονται να το επιτύχουν.

Ο κ. Παυλόπουλος ζήτησε στη συνέχεια από τον κ. Παπαστεργιάδη και τον κ. Μάρκο να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε στον κ. Παπαστεργιάδη ότι «αυτό που με εντυπωσιάζει με την Αυστραλία είναι ότι παρέχει στους ανθρώπους όλων των προελεύσεων μεγάλες ευκαιρίες. Έχω παρακολουθήσει τη νομική σταδιοδρομία σας, καθώς είμαι κι εγώ δικηγόρος, και είμαι εντυπωσιασμένος ότι σας έχουν αναγνωρίσει ως έναν από τους κορυφαίους δικηγόρους στην Αυστραλία και ότι είστε ο διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε πολλές άλλες χώρες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.»

Από την πλευρά του ο κ. Μάρκος αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων που προωθεί η Κοινότητα. Το πρώτο θέμα ήταν το δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό.

«Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό το θέμα. Πίεσα για ένα νόμο που πέρασε στο κοινοβούλιο πριν από οχτώ χρόνια. Θα θέσω το θέμα αυτό στην κυβέρνηση,» δήλωσε ο κ. Παυλόπουλος.

Ο κ. Μάρκος αναφέρθηκε κατόπιν στο ζήτημα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Αυστραλίας για τις τουριστικές βίζες με δικαίωμα εργασίας και στο γεγονός ότι δεν είχε ακόμη τεθεί σε εφαρμογή από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να θέσει αυτό το θέμα απευθείας στον αρμόδιο υπουργό.

Άλλα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές και προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο κ. Παπαστεργιάδης παρατήρησε πως αιφνιδιάστηκε από το πόσο καλά ήταν ενημερωμένος ο Πρόεδρος για την Κοινότητα, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά.

«Ο Πρόεδρος γνώριζε τα πάντα σχετικά με τη νομική καριέρα μου και τον οργανισμό μας. Είναι ένα πολύ ζεστό και έξυπνο άτομο. Πολύ διορατική άτομο,» είπε.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαβεβαίωση του Προέδρου ότι θα είναι πάντα στη διάθεση της Κοινότητας για ζητήματα που φορούν την ομογένεια, ενώ εξέφρασε το ενδιαφέρον να επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο 2017.

H αναθεώρηση του προγράμματος γλωσσών του γυμνασίου του Νόρθκοτ (Northcote High School) θα αποτελέσει πλέον μέρος της συνολικής τετραετούς στρατηγικής που προτίθεται να εφαρμόσει το σχολείο το 2019. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία των Ελληνικών στο σχολείο αυτό θα συνεχιστεί, ενώ ως τότε θα γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις μέσα στο 2017 με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές για τις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου η διδασκαλία των Ελληνικών και Ιταλικών θα διακόπτονταν από το επόμενο έτος. Υστερα όμως από διαβήματα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και άλλων οργανισμών, των γονέων και της ιταλικής παροικίας, το σχολείο αναθεώρησε τα σχέδιά του, προβαίνοντας τώρα σε πιο αποτελεσματικές ενέργειες και προγραμματισμό που θα αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε στον αντιπρόεδρο και συντονιστή εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας κ. Θόδωρο Μάρκο η πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου του γυμνασίου του Νόρθκοτ, Gabby Ostrognay.

Ο κ. Μάρκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα αυτό, λέγοντας πως πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης και των διαβημάτων που έγιναν τόσο προς το σχολείο όσο και προς την κυβέρνηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με το σχολείο, έτσι ώστε να διατηρηθεί η διδασκαλία των δύο γλωσσών στο γυμνάσιο του Νόρθκοτ.

«Κατά τη διαβούλευση που θα γίνει το 2017 θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών του σχολείου, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή,» τόνισε.

Ο κ. Μάρκος ευχαρίστησε επίσης όλους τους γονείς και τους πολιτικούς που βοήθησαν στις πρόσφατες διαβουλεύσεις με το σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Τζέημς Μερλίνο, Φιόνας Ρίτσαρτσον και Τζένης Μικάκου.

______________________________

Πληροφορίες: +61 3 9662 27222
Level 3, 168 Lonsdale St., Melbourne, Vic. 3000
Phone: +61 3 9662 2722, Email: info@greekcommunity.com.au, Website: greekcommunity.com.au

image

Ο ρόλος Ελλήνων επιχειρηματιών στην ανάπτυξη της βιομηχανίας βαμβακιού της Οθωμανικής Αυγύπτου, είναι το θέμα μιας ενδιαφέρουσας διάλεξης, που θα δώσει ο Δρ Νίκος Ντάλλας, την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης τα τελευταία έξι χρόνια.

Δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στο όνομα του Ιωάννη Σακελλαρίδη και την εξαιρετικής ποιότητας ποικιλία που δημιούργησε, το Sakel. Ηταν η ποικιλία βαμβακιού που κυριάρχησε στο Δέλτα του Νείλου μεταξύ 1911 έως 1935. Οι γερές και μακριές ίνες του όχι μόνο απέφεραν υψηλότερη τιμή, αλλά και τα ευρωπαϊκά υφαντουργεία τροποποίησαν ανάλογα τα μηχανήματά τους για να το χρησιμοποιήσουν.

Ωστόσο ο Σακελλαρίδης απλώς συνεχίζει το έργο άλλων εφευρετών της εποχής που είχαν εισάγει νέες βελτιωμένες ποικιλίες βαμβακιού. Επιχειρηματίες βαμβακιού, όπως οι Καρτάλης, Καναβάς, Ψύχαs, Βόλτος, Παπαχειμώνας και πολλοί άλλοι είχαν ήδη κάνει εμφανή την παρουσία τους. Οι Έλληνες συμμετείχαν και κυράρχησαν σχεδόν σε κάθε τομέα του εμπορίου βάμβακος στην οθωμανική Αίγυπτο του 190υ αιώνα.

Παρείχαν δάνεια σε Αιγύπτιους αγρότες, είχαν στην ιδιοκτησία τους το 90% των εκκοκιστηρίων και ήλεγχαν το 25% του συνόλου των εξαγωγών βαμβακιού. Πώς άρχισε αυτό; Σύμφωνα με μια παρατήρηση του Γάλλο-Ελβετού μηχανικού Alexis Jumel, στον κήπο του Mako Bey, ενός συνταξιούχου Οθωμανού αξιωματούχου. Ο Mako Bey καλλιεργούσε ένα καλωπιστικό φυτό από σπόρους που είχε φέρει από την Αιθιοπία.

Ο Alexis Jumel έπεισε τον γεννημένο στην Καβάλα κυβερνήτη της Αιγύπτου, Μωχάμετ Αλη, να επενδύσει στην καλλιέργεια αυτής της ποικιλίας βαμβακιού. Στο υπόλοιπο της θητείας του ο Μωχάμετ Αλη, επικεντρώθηκε στην εκτεταμένη παραγωγή του βαμβακιού για την αύξηση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό της αιγυπτιακής οικονομίας και για να θλοποιήσει τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του. Αν και το εγχείρημα αυτό αντιμετώπισε πολυάριθμες προκλήσεις και εξαρτιώταν πάντα από τις παγκόσμιες διακυμάνσεις των τιμών, οι διάδοχοί του το συνέχισαν.

Το εμπόριο βαμβακιού της Αυγύπτου απογειώθηκε στην κυριολεξία όταν ξέσπασε ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος και η παραγωγή κατέρρευσε στις βαμβακοφυτείες των Νότιων Πολιτειών. Η τιμή του στην παγκόσμια αγορά τριπλασιάστηκε και η αιγυπτιακή παραγωγή τετραπλασιάστηκε σε διάστημα λίγων ετών. Πολλοί Έλληνες έκαναν μεγάλες περιουσίες, έγιναν σημαντικοί ευεργέτες και διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο στο αιγυπτιακό εμπόριο.

Στο θέμα αυτό πρόκειται να αναφερθεί ο Δρ Νίκος Ντάλλας σε διάλεξη που θα δώσει στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού (Mezzanine Level, 168 Lonsdale Street), στις 7.00μμ, την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης. Ο Δρ Ντάλλας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και επικεφαλής της οργανωτικής Επιτροπής των Σεμιναρίων.

Oι πανεπιστημιακές σπουδές του Δρ Νίκου Ντάλα καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα, από χημεία, πολιτικές επιστήμες ως και οικονομικά. Τα πολυάριθμα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική ιστορία, τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής επιστήμης. Επί του παρόντος, αυτός είναι διευθυντής πωλήσεων Αυστραλίας των Επαγγελματικών και Τεχνικών εκδόσεων του μεγάλου εκδοτικού οίκου McGraw-Hill Australia. Είναι επίσης μέλος του Δικοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας από το 2012 με ιδιαίτερη δραστηριότητα και πρωτοβουλίες στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κοινότητας.

Πότε: Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016, 7.00μμ
Πού: Ελληνικό Κέντρο (Mezzanine, 168 Lonsdale Street, Melbourne)

_______________________
Πληροφορίες: +61 3 9662 2722 or info@greekcommunity.com.au

Level 3, 168 Lonsdale St., Melbourne, Vic. 3000
Phone: +61 3 9662 2722, Email: info@greekcommunity.com.au, Website: greekcommunity.com.au


Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνηςκαι Βικτώριας ανακοινώνει τη διοργάνωση μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Κέντρο, 168 Lonsdale Str, κατά το διάστημα των εαρινών σχολικών διακοπών, από 19-29 Σεπτεμβρίου 2016.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στους εξής 3 άξονες:
Α. Θεματικά εργαστήρια για τη διδασκαλία της Ελληνικής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες, που θα παρουσιαστούν με τη μορφή εργαστηρίων, και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Ελληνικά στα σχολεία της Βικτώριας.
Τα εργαστήρια θα επαναληφθούν από 3 φορές το καθένα σε διάστημα 9 ημερών και θα έχουν την εξής θεματολογία:
1. Μιλώντας έρχεται η όρεξη: Δραστηριότητες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
2. Με ή χωρίς γραμματική; Ιδού η απορία!
3. Ταξίδι στη χώρα των λέξεων: Προτάσεις διδασκαλίας του λεξιλογίου.
4. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας: Η περίπτωση της ελληνικής γλώσσας.
5. Προφορά: Το παραμελημένο παιδί στη διδασκαλία της γλώσσας.
6. Γλωσσική αξιολόγηση στην τάξη: Μέθοδοι και τεχνικές.
Το πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει ο γλωσσολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, κος Παναγιώτης Ανδρέου.
Κόστος συμμετοχής: $15 ανά θεματική ενότητα ή $50 για 4-6 ενότητες.
Β. Διαλέξεις για τα Αρχαία Ελληνικά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 διαλέξεις για τη γλώσσα του Ηρόδοτου και του Αριστοφάνη και απευθύνεται αποκλειστικά στους διδάσκοντες και στους μαθητές που σπουδάζουν Αρχαία Ελληνικά σε επίπεδο VCE σε όλα τα σχολεία της Βικτώριας.
Γ. Διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 διαλέξεις, που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, με τα εξής θέματα:
1. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η ιστορία των ομιλητών της
2. Η γλώσσα μας και η ορθογραφία της
Η είσοδος στις διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Τις διαλέξεις για τον Ηρόδοτο και τον Αριστοφάνη, καθώς και τις διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα επιμελείται και παρουσιάζει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, κος Γεώργιος Παπαναστασίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποταθείτε στον κ. Μάνο Τζιμπραγό στη διεύθυνση: education@greekcommunity.com.au ή στο τηλέφωνο 96622722.
Κρατήσεις θέσεων στα επιμορφωτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς στη διεύθυνση: greekcommunity.com.au/eduseminars

Το πρόγραμμα έχει επιχορηγηθεί από το Victorian Multicultural Commision.

ImageHandler

Τα Goody’s φιγουράρουν πλέον και στην Αυστραλία! Περίπου ενάμισι χρόνο μετά την ανακοίνωση της ελληνικής αλυσίδας ταχυεστιατορίων Goody’s την Δευτέρα άνοιξε τις πόρτες του στην «καρδιά» της Μελβούρνης το αγαπημένο στέκι των νέων και πιο συγκεκριμένα στο ισόγειο του κτιρίου του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας που βρίσκεται στην γωνία των οδών Lonsdale και Russell.

Σύμφωνα με neoskosmos.com, από την πρώτη κιόλας μέρα δημιουργήθηκαν ουρές έξω από το εστιατόριο. Οι ώρες λειτουργίας του πρώτου εστιατορίου Goody’s στο κέντρο της Μελβούρνης είναι από τις 9.00 το πρωί έως τις 11.00 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο οι γεύσεις του Goody’s θα είναι διαθέσιμες επί 24ωρου βάσεως. Μάλιστα εντός των επομένων δύο εβδομάδων μεταξύ των ποτών θα συμπεριληφθούν η μπύρα και το κρασί.

image

Την έντονη αντίδραση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας και της ομογένειας της Αυστραλίας προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο κάλυψε το κανάλι 7 την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, καθώς επέλεξε να παρουσιάσει λανθασμένα την ιστορία και τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα με ασεβή και προβλητικά σχόλια για τους Ελληνες.

Οι παρουσιαστές του Καναλιού 7 χωρίς να κάνουν κάποια έρευνα, επιχείρησαν να συνδέσουν λανθασμένα την αντιπροσωπεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM) με το βασιλιά Φίλιππο Β’ της αρχαίας Μακεδονίας (και πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου) με το κράτος που δημιουργήθηκε το 1944 σαν ως μέρος της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Καθώς η ομάδα της πΓΔΜ εισήλθε στο στάδιο του Ρίο, οι σχολιαστές του Καναλιού 7 Bruce McAvaney και Andrew Gaze παρουσίασαν ως σημαντικό ιστορικό «γεγονός» ότι ο βασιλιάς Φίλιππος ήταν ο “πρώτος” χρυσός Ολυμπιονίκης της πΓΔΜ. Το γεγονός ότι ο βασιλιάς Φίλιππος της Αρχαίας Μακεδονίας πράγματι κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν το κέρδισε ως βασιλιάς του νεοϊδρυθέντος κρατιδίου της πΓΔΜ.
Το σύγχρονο κράτος της FYROM και του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας δεν συνδέονται ούτε σχετίζονται τόσο εύκολα. Η αδυναμία των σχολιαστών του Καναλιού 7 να κατανοήσουν τις ευαισθησίες πίσω από αυτή τη διαφορά είναι απογοητευτική, δεδομένου ότι καλύπτουν ένα παγκόσμιο γεγονός.
Τα σχόλια που έκαναν προσέβαλαν και εξόργισαν τους Ελληνες και Φιλέλληνες σε όλον τον κόσμο.
Η αμφιλεγόμενη σύγχρονη ταυτότητα της πΓΔΜ δεν θα αποφασιστεί από τον κ. McAvaney και τον κ. Glaze. Δεν είναι γι ‘αυτούς, ούτε για τους παραγωγούς του προγράμματος ή το εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο απασχολούνται να αποφασίσουν για την ελληνική ιστορία και μάλιστα με τόσο επιπόλαιο τρόπο.
Η Ελληνική Κοινότητα έγραψε αμέσως στη διεύθυνση του Καναλιού 7 και απαίτησε μια ανάκληση – κάτι που επιμένει να κάνει, καθώς δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
____________________

Information: +61 9662-2722 | Εμέιλ: info@greekcommunity.com.au
Level 3, 168 Lonsdale St., Melbourne, Vic. 3000
Phone: +61 3 9662 2722, Email: info@greekcommunity.com.au, Website: greekcommunity.com.au

image

Το Delphi Bank 23ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, την Αυστραλιανή Πρεμιέρα της ταινίας Ένας Άλλος Κόσμος, με πρωταγωνιστή της ταινίας τον βραβευμένο με Όσκαρ J.K. Simmons, η οποία θα αποτελέσει το ξεκίνημα του δωδεκαήμερου Φεστιβάλ (Οκτώβριος 12-23, 2016) στον κινηματογράφο Palace, στην Norton St την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 2016. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 04 Αύγουστου, μέσω της ιστοσελίδας www.palacecinemas.com.au ή μέσω τηλεφώνου στο 02 9361 5398.

Το ρομαντικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία του εξαίσιου Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ο οποίος έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι το πιο επικερδές Ελληνικό σενάριο από το 2009. Με φόντο την σύγχρονη Ελλάδα, η ταινία Ένας Άλλος Κόσμος αναφέρεται σε τρεις ξεχωριστές ιστορίες αγάπης Ελλήνων με Αλλοδαπούς. Οι αφηγήσεις αντιπροσωπεύουν μια διαφορετική γενιά που ερωτεύεται κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης, οι οποίες τελικά συνδέονται σε μια ενιαία ιστορία.
J.K. Simmons μας αναφέρει, «[Η ταινία Ένας Άλλος Κόσμος] Έχει το άρωμα μιας ελληνικής ταινίας, αλλά επίσης διαθέτει και την ποιότητα διεθνών προδιαγραφών. Ο Χριστόφορος ως συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός αποτέλεσε τριπλή πρόκληση και [ήταν] πραγματική απόλαυση η συνεργασία μας.»

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα γίνει η έναρξη του Φεστιβάλ με την δεύτερη ταινία του Παπακαλιάτη. Η ταινία Ένας Άλλος Κόσμος αποδεικνύει ότι παρά την σκληρή πραγματικότητα, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα μέρος όπου η αλήθεια, η ομορφιά και η ανθρωπιά υπάρχει,» επισημάνει η Πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νία Καρτέρη.

image

image

Μείνετε συντονισμένοι ώστε να μάθετε σύντομα για τη συναρπαστική γκάμα των ταινιών διαλογής του Φεστιβάλ και τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα παρευρεθούν.
Για 22 χρόνια, το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου έχει φιλοξενήσει μερικές από τις καλύτερες ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου στο Αυστραλιανό κοινό. Φέτος θα αγαπήσετε ξανά τις ταινίες με ιστορίες που αφορούν την πλούσια Ελληνική αρχαία κουλτούρα και τον πολιτισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

ΓΕΓΟΝΟΣ: Ένας Άλλος Κόσμος – Βραδιά έναρξης του Delphi Bank 23ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 2016
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Palace Norton Street
99 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: $45, διαθέσιμα μέσω www.palacecinemas.com.au ή 02 9361 5398

ΓΕΓΟΝΟΣ: Το Delphi Bank 23ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 12 Οκτωβρίου – Κυριακή 23 Οκτωβρίου, 2016
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Palace Norton Street
99 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.greekfilmfestival.com.au
FACEBOOK: www.facebook.com/GreekFilmFestival